Reklamace

Formulář pro reklamaci


Důležité: v případě reklamace musí Váš email (dopis) obsahovat všechny náležitosti viz. níže...


Adresát: Harmonie a zdraví s.r.o., Tálínská 1026, 198 00, Praha 9 - Kyje, e-mail: zdravystylerika@gmail.com.

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: